زندگی طلبگی من

طلبه نمایی به نام جواد

حقارت

سگ که نه

ولی احتمالا خار باشم 

خاری زیر پا 

مانع

سربار

نون خور اضافه 

مایه شرمندگی

***

فکر می کنم حضرت نیز بیاید اوضاع فرقی نمی کند 

با خودش همان رفتاری را می کنیم

که با نائب اش داریم می کنیم 

یه لحظه فکر 

خداییش فرقی نمی کند 

۱۲ آبان ۹۵ ، ۰۹:۰۳ ۲ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰
بی نام و نشون

دین برای مردمه 😛

این قدر سخت گیری های بیجا

در مورد درس اخلاق و هیئت 

و زیارت اربعین

کاری می کند با ما که فکر می کنم نکند

دین فقط برای مردم است

برای ما نیست 😕

اینجی فقط باید درس بخونی 

فقط درس 

دین برای حوزه نیست برای مردمه

😵


۱۲ آبان ۹۵ ، ۰۸:۱۶ ۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بی نام و نشون

آخوندک مضر

عبا و عمامه برای کسی شعور و سواد نمی آورد 

همان طور که مدرک برای کسی کارایی شعوری و سوادی ندارد 

و داستان نوشت:

سواد که ندارد

عفت کلام که ندارد

سر کلاس ها که خواب است 

درس هم که نمیخواند 

این ها همه به درک 

چه کسی جرئت به تو داده غیر قانونی لباس روحانیت بپوشی و بروی دبیرستان دخترانه تبلیغ! 

حالا از نظر تقوا میگیم درست تو خوب آفرین

غلط کردی با لباس روحانیت میری کافه

قلیون دستت میگیری و حلقه ای دود بیرون میدهی و میخندی 

میگوید باید با مردم بود !

قضاوت بر عهده ی خواننده ی عزیز 

بعد میگوییم چرا دید بعضی به روحانیت خراب شده است 

در طول پست کاملا عصبی بودم و عصبانی نوشتم 

من میگم آقا مشکل هست نواقص هست چطور جرئت میکنی ملبس شی؟

من به جان خودم جرئت ندارم ملبس شوم

مدیونی دارد شدید 

۱۱ آبان ۹۵ ، ۰۸:۲۹ ۴ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
بی نام و نشون

ما اهل کوفه نیستیم

ما اهل کوفه نیستیم

تنها تفاوت ما با کوفیان است

۱۴ مهر ۹۵ ، ۱۰:۰۹ ۹ نظر موافقین ۸ مخالفین ۰
بی نام و نشون