زندگی طلبگی من

طلبه نمایی به نام جواد

ما اهل کوفه نیستیم

ما اهل کوفه نیستیم

تنها تفاوت ما با کوفیان است

۱۴ مهر ۹۵ ، ۱۰:۰۹ ۹ نظر موافقین ۸ مخالفین ۰
بی نام و نشون

انگشتان قطع شده

اولش فکر کردم انگشت میانه اش قطع است

اما بعد که دقت کردم دیدم انگشت کوچک و اشاره اش نیز قطع است

فقط دو انگشت دست راستش ناخن داشت

درد جنگ روی دوشش سنگینی میکرد

مثل وزیر خارجه عزیزمان نبود که حتی سربازی اش را در آمریکا گذرانده باشد

چه کند خب؟رنج آن روزها را از نزدیک نچشیده که حالا بخواهد پاسداری اش بکند

تازه شاید به خاطر کشیدن ناز همان عوضی هایی که حسن البکر را عزل کردند و صدام را جایش گذاشتند و تحریکش کردند برای جنگ، پاسداران را هم با قراردادهای کورکورانه تحریم مالی کند

مگر نمیدانید سپاه قدس تروریست است؟

یعنی همین صدر زاده ها و سیاهکل مرادی ها و ذوالفقاری ها تروریست بودند!

یعنی همین هایی که پای تابوت هایشان اشک خون ریختیم!

احمق است کسی در این میان نتواند حق را تشخیص دهد

۱۲ مهر ۹۵ ، ۱۴:۳۲ ۲ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
بی نام و نشون

کوتاه کوتاه

جوان خسته کوتاهی میکند 

و متن کوتاه را فقط میخواند

ما نیز باید کوتاه بیاییم

و کوتاه کوتاه بگوییم 

خیلی کوتاه بگویم

محرم آمد

به احترام آقا گناه نکن جوان

۱۲ مهر ۹۵ ، ۱۰:۴۶ ۲ نظر موافقین ۸ مخالفین ۰
بی نام و نشون

حسین

حسین 

فقط نامش

اشک دارد

۰۷ شهریور ۹۵ ، ۱۲:۳۹ ۷ نظر موافقین ۹ مخالفین ۰
بی نام و نشون